Michalis Pogiatzis

.

Бакалавър по кинезитерапия Национална спортна академия Васил Левски София България 2005

Магистър кинезитерапия в педиатрията Национална спортна академия Васил Левски София България 2010

Учител на отдела на развитие на човешките ресурси в Кипър 2010

Оценител според ICF класификация отдел за социално включване на хората със инвалидности в Кипър 2013 

Инструктор по ICF класификация отдел за социално включване на хората със  инвалидности в Кипър  2015

Опит

работа в областта на физиотерапия от 2007 г. насам

 • нервно и ортопедични пациенти

  работа в Фондация Теотокос от 2007 г. насам

 • оценка на функционалност и инвалидност според ICF
 • практикуване snoezelen
 • физиотерапия с неврологични пациенти предимно
 • организиране на различни обучителни програми

учител в LC образователен център

 • предоставяне на курсове в областта на физиотерапия като

  безопасно пренасяне, и преместване на възрастни хора, хора със специални нужди

  биомеханична поза и как да я използваме

  основните принципи на работа с хора с увреждания

 • оценител по ICF 2013
 • инструктор по ICF от 2015