Sinisa Poznic

Master Physiotherapist, IPNFA Basic Instructor

2000: Колеж на здравните науки – бакалавър по физиотерапия,

2003: IPNFA сертифициран терапевт

2004: IPNFA асистент

2016: Факултет по здравни науки – Магистър на науките

Допълнителни професионални компетенции: Сертифициран ОМТ (Kaltenborn/ Evjenth Concept), Клинична невродинамика, Третиране на болката, Сертифициран McKenzie терапевт

Професионален опит: 17 години болничен стаж в Клиника по неврология, отделение по Физиотерапия и рехабилитация, Хирургична клиника, клиничен ръководител на студенти по неврологична рехабилитация