Цвети Миланова
Биофидбек
За мен

Биофидбек, работа с новородени и деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

2020 – и в настоящия момент Институт по психосоматика и интегративна психотерапия – Специализация в следдипломна програма на обучение по Интегративна психотерапия и психосоматика

2013 Медицински университет – София, Медицински факултет

Медицински рехабилитатор ерготерапевт, ОКС Магистър

2007 Медицински университет – София, Медицински факултет

Медицински рехабилитатор ерготерапевт, ОКС Бакалавър

2005 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Специална педагогика – Рехабилитация на лица с невросоматични заболявания, ОКС Магистър

1998 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Социална педагогика – Социален работник, ОКС Бакалавър

1991 Медицински университет – Медицински колеж /Полувисш медицински институт/  София, Рехабилитатор

1988 ЕСПУ – спортен профил „Чавдар”, средно образование

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ

2021 – и в настоящия момент Център за приложни невронауки, Обучение по провеждане на функционална електроенцефалография и неврофийдбек терапия

2020 – 2021 Център за приложни невронауки, Обучение по биофийдбек невротерапия и невротренинг

2020 BISEI, Santa Barbara Institute, Paul Ekman Group, Cultivating Emotional Balance C.E.B.

2019 BISEI, Емоционална интелигентност

2019 Психоаналитичен институт ТОЛК, Придружаване и консултиране на бебета и малки деца

2019 Психоаналитичен институт ТОЛК, Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете. Първа част

2019 Псхиоаналитичен институт ТОЛК, Специализиран курс по Релационна психомоторика и психомоторни практики за деца

2019 PHYSIOACADEMY.BG Hand therapy as an important part of occupational therapy / for Cerebral palsy children/

2019 PHYSIOACADEMY.BG Evaluation of a child with Cerebral palsy according to gait analysis

2019 Сдружение „Асоциация Аутизъм” и ЦСРИ, Използване на допълваща алтернативна комуникация за развиване на уменията за общуване и комуникация на и с децата с аутизъм

2017 Псхиоаналитичен институт ТОЛК, Въвеждащ курс по Релационна психомоторика и психомоторни практики за деца

2016 Фондация „Аутизъм днес”, Теория и практика на сензорно-интегративната терапия

2015 Karin Dom Foundation, Bobath Approach to the treatment and management of children with cerebral palsy

2015 Българска асоциация по Арт-терапия, Изцеляващото изкуство или приложение на арт-терапия при физически симптоми

2013 Медицински университет – Медицински факултет – София, Катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, Особености на Медицинската рехабилитация при деца с изоставане на умственото развитие

2013 Фондация „Фонд за терапии”, Sensory – Integrative Ayres Therapy SIAT – GSID

2012 Международен лиценз за провеждане на обучения на специалисти по Методиката на Питър Лаутеслагер за Ранна интервенция при деца с Даун синдром

2011 Innovative Therapists International, A Three – part Treatment Plan For Oral – Motor Therapy For Children With Hypotonic

2011 Асоциация Дислексия – България, Движението в помощ на деца с обучителни трудности

2008 ‘s Heeren Loo Midden – Nederland, Basic Motor Skills of children with Down syndrome, Motor Development and Intervention

2008 Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Медицински университет София, Работа с деца, жертви на насилие и подкрепа на техните семейства

2008 Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Медицински университет София, Функционално изследване на дишането – при възрастни и деца – техники на провеждане

2007 Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Медицински университет София, Психологически тренинг за работа с психосоматично болни

2004 Инициатива „Граждани на Европа”, Фондация „Подкрепа на хората с увреден слух”, Обучителен курс по жестомимична реч

ТРУДОВ СТАЖ

2018-и към настоящия момент, Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца със СОП – София към Фондация „М И М ФИЗИО” – Управител

2016-2018 Медицински център „Младост Мед 1” ЕООД София – Рехабилитатор

2012-2015 Медицински университет – София, Медицински факултет и Факултет по обществено здраве – Асистент

2005-2012 Медицнски колеж „Йорданка Филаретова” София – Преподавател

2002-2005 МТСП – Агенция за социално подпомагане – ДСП Младост – Социален работник

2001-2002 Фондация „Мисия без граници – България” – Координатор работа с деца и лица от институции

1995-2001 ДКЦ 27/25 ЕООД София – Рехабилитатор

1994-1995 Център за физикална терапия и медицинска квалификация Кувейт – Физиотерапевт

1991-1994 Специализирана болница за рехабилитация Панчарево – Рехабилитатор

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2015-2017 Координатор на международен проект за изпитване на лекарствени средства при пациенти към Janssen Research and Development, LLC, PAREXEL International

2014 Проект BG051PO001-5.2.12-0008-C0001 към Европейския съюз и Европейския социален фонд „Да не изоставяме нито едно дете” – разкриване на социална услуга в гр. Перник – Специалист за извършване на експертни и подкрепящи дейности в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

  • Български Хелзински комитет, Проект „Мониторинг на грижата за деца и младежи, отглеждани в институции” – Експерт

1994- и в настоящия момент Член на Асоциацията на физиотерапевтите в България, член на Международната Конфедерация по Физикална терапия

Член на Национална мрежа за децата

30 години трудов стаж като рехабилитатор в сферата на здравеопазването и социалните грижи. Сътрудник към неправителствени организации за работа с деца и лица с увреждания, отглеждани в семейна и институционална среда.

Преминала над 25 курса за специализация и следдипломна квалификация в областта на работа с различни уязвими групи.

Автор и съавтор на научни публикации и учебници, свързани с медицинската рехабилитация и ерготерапия.

Учебник : проф. Видьо Желев, ас. Цветелина Миланова, Физиотерапия в педиатрията, София, 2012, Изд. „Авангард Прима”

Международно лицензиран обучител по „Ранна интервенция при деца с Даун синдром”.

{{ reviewsOverall }} / 5 Потребители (3 вота)
Рейтинг
Коментари Напишете отзив
Ред:

Направете първия отзив!

User Avatar User Avatar
Потвърден
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Покажи още
{{ pageNumber+1 }}
Напишете отзив

Сподели