THERAPY

PHYSIO GNOSIS

„Физиогнозис“ е основана през 2015-та година като първата частна семинарна компания за физиотерапевти и здравни специалисти в България. Стартира с организирането и провеждането на международни обучения в сферата на физиотерапията и рехабилитацията, но през годините дейността ѝ се разширява до внос и дистрибуция на специализирано оборудване за физиотерапия и рехабилитация. През 2020-та година се полага и началото на подготвяната през годините стационарно-амбулаторна практика, ситуирана в „Поликлиника България“ – гр. София, която, благодарение на широката си мрежа в страната, дава възможност за качествена услуга и в други градове!