ЗА НАС

Physiotherapy.bg има за цел да допълни набора от услуги в сферата на Физикалната медицина предлагани от Физиогнозис а именно, като помогне Пациентът да намери най-подходящият за него терапевт, както по специалност – така и по локация.

Продиктуван от трудностите, които изпитва по някога Пациентът, да намери отговори на въпроси свързани със състоянието му, но също така КЪДЕ и КАК да проведе необходимите възстановителни процедури, решението се явява при Нас.

Терапевтите, представени в тази платформа, са с доказан през годините опит в своята област, който е не само клиничен, но и научен в области, като неонатология, работа с деца и подрастващи, спортни травми, неврологична рехабилитация, следоперативни състояния, протезиране и ортезиране и много други.

Те осъществяват дейността си успешно, благодарение на доказания си професионализъм и на тясната си специализираност в сферата на физикалната медицина, което в днешно време е водещо при избора на надежден терапевт, както в клинични, така и в домашни условия.

Вече 7 години, постоянно растящият ни екип, се профилира и подготвя за осъществяването на финалната крачка в израстването си – установяването на амбулаторно – стационарна дейност. Оборудван със всичко необходимо, Секторът по Физикална терапия към Поликлкиника България, има за основна задача да отговори на всички възрасти и типове заболявания!