ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ФИЗИОГНОЗИС“ ЕООД

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.PHYSIOTHERAPY.BG

„Физиогнозис“ ЕООД (ЕИК 203376611, „Физиогнозис„, „ние“ или „нас„) е администратор на Вашите лични данни, които получава от Вас във връзка с използването на интернет страницата – www.physiotherapy.bg („Интернет страницата„).

Настоящата политика за защита на личните данни („Политиката„) има за цел да Ви информира относно това какви Ваши лични данни ние обработваме, за какви цели, срокове и на какво основание, на кого ги предоставяме, както и за Вашите права свързани със защита на личните Ви данни.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ЗАЩО И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ГИ ПАЗИМ?

Използване на Интернет страницата

Когато използвате Интернет страницата, ние може да получим личните Ви данни като ни изпратите имейл, обадите ни се по телефона или изпратите запитване до нас чрез контактната форма в раздел „Контакти“ на Интернет страницата. Когато се свързвате с нас чрез телефонно обаждане, изпращане на имейл и запитване чрез контактната форма, ние бихме могли да получим Ваши две имена и имейл адрес или телефон. Данните са ни необходими за осъществяване на обратна връзка с Вас и се съхраняват до приключване на кореспонденцията с Вас по поставения от Вас въпрос.

Обикновено при отправяне на запитване за определяне на терапевт за Вашите нужди ние не изискваме от Вас допълнителни данни за здравословното Ви състояние, не обработваме такава информация и не я съхраняваме. Ако, по Ваша преценка, имате специфичен въпрос за специфично състояние и нужда от конкретен терапевт, то тогава е възможно да ни предоставите най-общи данни, свързани с Вашето здравословно състояние. Това може да стане само на основание допълнително предоставено Ваше изрично съгласие за това, както е описано по-долу. Здравословни данни и консултация за Ваши близки не обработваме и не съхраняваме дори и в горните случаи (тъй като се нуждаем от изричното съгласие на конкретния човек, чието състояние се обсъжда), освен ако консултацията не се прави на анонимна база. Не предлагаме пряко услуги на деца под 16 годишна възраст, а данни за здравословното им състояние могат да се обработват единствено след получено изрично съгласие от техен родител.

В случай на получени данни за здравословно състояние те се използват единствено с цел избор и насочване към конкретен терапевт и не се съхраняват и/или обработват по друг начин след това.

Ваши лични данни като име и имейл адрес получаваме и когато ни изпращате отзив за работата на конкретен терапевт, с цел осъществяване на обратна връзка с Вас. Не извършваме автоматична обработка на данни и/или профилиране. Данните се съхраняват за период от до приключване на кореспонденцията във връзка с изпратения отзив.

Интернет страницата ни използва логове свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие, сървърни логове и др. Една част от тях могат да съдържат информация като IP адрес, URL, браузър, устройство. Във всички случаи такава информация се съхранява от хостинг компанията – superhosting.bg, с която сме в договорни отношения, по начин, който да затруднява Вашето идентифициране.

Интернет страницата може да съдържа връзки към други интернет страници. Ние нямаме контрол върху тяхното съдържание и взетите от тях мерки за защита на личните данни. Ето защо, ние не носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте при тяхното посещение на лицата, които ги администрират.

Facebook и YouTube

За да популяризираме нашата дейност използваме следните социални мрежи:

  • Можете да ни намерите и във Facebook.Ние не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте политиката за лични данни на Facebook. В Интернет страницата е интегрирана връзка към Facebook.
  • Можете да ни намерите и в YouTube на Google, където ще Ви информираме за нашата дейност. Във връзка с данните, които тази платформа обработва можете да се запознаете с тяхната политиката за защита на личните данни тук.

ОТ КОГО ПОЛУЧАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние получаваме Ваши лични данни от самите Вас или Ваши близки (единствено данни за контакт), които отправят запитването за определяне на терапевт или за осъществяване на връзка с такъв. Отговорност на Вашите близки е да са осигурили съгласието Ви да ни предоставят Ваши данни за контакт.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Наш легитимен интерес е да осъществяваме обратна връзка с Вас, за да може да отговаряме на Ваши запитвания във връзка с информацията, представена на Интернет страницата. Това е съществена част от нашата дейност.

Данни за Вашето здравословно състояние получаваме по изключение (както сме коментирали по-горе) и единствено въз основа на Вашето съгласие, за което ще Ви предоставим нарочна бланка за попълване и подпис.

Наш легитимен интерес е и да получим Вашата лична информация, автоматично събрана от използването на Интернет страницата, за да Ви осигурим ползването на всичките й функционалности, както и сигурност при нейното ползване.

ДОСТЪП НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА-ПОЛУЧАТЕЛИ

Хостинг услугите за Интернет страницата се осъществяват от superhosting.bg, които са наш обработващ данните в този случай. Те имат достъп до Вашите данни въз основа на договор за обработка на данни, надлежно сключен с нас. Това гарантира, че Вашите данни се обработват и за тяхната защита се полага същата грижа, каквато и от нас.

Ние не даваме достъп и не прехвърляме Вашите данни на трети лица, с изключение на посочените в тази политика наши партньори, които ни съдействат технически да осъществяваме връзка с Вас и да Ви предоставяме нашите услуги (като например superhosting.bg и Google).

Ваши данни, предоставяме и на терапевтите, с които работим, доколкото това е необходимо за осъществяване на връзката между Вас и тях.

Ако е законосъобразно и действително необходимо за решаване на съответни специализирани въпроси от взаимен интерес, може да предоставим Ваши данни и на нашите правни, ИТ или други консултанти за конкретен случай, за определено време, необходимо за осъществяване на консултацията.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Физиогнозис не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на Интернет страницата също се намират на територията на България.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията, която получаваме.

ВАШИТЕ ПРАВА

При условията, предвидени в Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и другите приложими нормативни актове, Вие имате право да поискате от нас информация за Вашите лични данни, копие, достъп до, коригиране на или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които и ако използваме такова, за което ще бъдете надлежно уведомени.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: info@physiotherapy.bg, или като използвате контактната форма в Интернет страницата в “Контакти”. При подаване на искането посочете Вашите имена и адрес, в какво се състои искането и каква е предпочитаната от Вас форма да получите исканата от нас информация. Искане може да подадете и писмено лично в нашия офис на адрес: София – 1700, ул. Борис Арсов, 12 – партер, магазин 2, или по пощата. Ако използвате пълномощник, той/тя трябва да представи пълномощно. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да сме сигурни, че информацията ще бъде предоставена на Вас и по този начин да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

ИЗМЕНЕНИЯ

Тази Политика е последно актуализирана през м. юли 2021 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните. Всяко изменение в Политиката ще се прилага от датата, на която е публикуването на Интернет страницата.